Knjigovodstvena aplikacija

Knjigovodstveno poslovna aplikacija bavi se evidencijom svih dokumenata koji učestvuju u poslovnim promenama od ponuda i predračuna, ulaznih i izlaznih računa, internih prenosa ili nivelacija, raznih robnih i vrednosnih zaduženja I razduženja… Sva dokumenta koja prate poslovanje se beleže, takodje u dokumenta, ali koja se sad nalaze u samom programu, i koje klijent podešava prema njima. To znači da sistem pruža "kalupe" za odlaganje dokumentacije koji su indentični fizičkim papirima. Ovaj način je idealan jer svi izveštaji gledaju jedan izvor podataka. Npr. stigne ulazni račun od dobavljača, koji se na jednom mestu unese sa podacima iz tog dokumenta. Ništa se ne unosi dva ili vise puta.

Na našem dokumentu u programu, upišemo klijenta , magacin koji je primio robu, datum dolaska robe kao I datum računa, stavke računa sa rabatima, valutama, količinama i cenama, tačnije unese se dokument sa svim informacijama. Program iz tog jednog dokumenta daje knjigu ulaznih računa, zaduženje prema dobavljaču sa intervalima plaćanja, lager listu, karticu robe, stanje zaliha, razne prometne izveštaje.Znači podatak se jednom unese a zato u njega gledaju svi izveštaji. Svi podaci koji se slivaju u program se preko određenih šema knjiženja kontiraju i šalju u knjigovodstvo na dalju obradu. Ovde se govori o šemi knjiženja kako iz robno-materijalnog poslovanja sa evidencijom troškovima tako i iz blagajničkog poslovanja, obračuna zarada i obračuna amortizacija osnovnih sredstava.

Ovo je zatvoren ciklus obrade podataka, što ce reci, prati se ceo ciklus dokumenata od ulaza i evidencije kroz delovodnik, preko formiranja dokumenata u programu, kontiranja i formiranja finansijskih I zakonskih izveštaja. Specijalizovani moduli, kao sto su prodaja na kasi, apoteci, popisi magacina, ugostiteljski interfejsi, imaju vizuelni deo kao što zahteva proces za koje služe, ali prikupljene informacije takođe beleže u sistem jednog ili više dokumenta. Sistem personizacija i dozvola povećava bezbednost unetih podataka i optimizaciju svakog radnog mesta, a modularnost program čini upotrebljivim u gotovo svim poslovnim sferama.


In formo ima primenu u :

 • Uslugama

 • Trgovini

 • Proizvodnji (serijska i unikatna praćenja po fazama, izvršiocima sa mestima troška sa elektronskim radnim nalozima)

 • Zdravstvu (domovi zdravlja, apoteke)

 • Knjigovodstvima svih vrsta poslova i firmi na teritoriji naše državeModularnost se izražava kroz sledeće celine čija je koncepcija i zaseban rad a i potpuna integrisanost u ceo IT sistem :

 • Finansijsko

 • Robno-materijalno

 • Kasa

 • Delovodnik

 • Knjigovodstvima svih vrsta poslova i firmi na teritoriji nase države

 • Magacinsko

 • Osnovna sredstva
FINANSIJSKO


Pored standardne analitike konta, sadrži posebne analitike kupaca i dobavljača, mesta troška, vrste finansiranja (budzetska preduzeća), kao i praćenje po deviznim valutama. Osim kartica svih kategorija (konto, kupac, dobavljač, mesto troška, valuta) i osnovnih izveštaja (dnevnik knjiženja i pregled naloga za knjiženje) modul ima sve zakonske izveštaje neophodne za rad kako na periodičnom nivou tako i na kraju godine. Pretraživač, po kriterijumima nastalim na osnovu dugogodišnje prakse, omogućava brzo i lako traženje grešaka nastalih tokom rada. Povezanost sa web portalima uveliko ubrzava i olakšava unos podataka (nbs, rfzo…), a automatsko preuzimanje izvoda grešku kod prekucavanja istih svodi na minimum. Takodje sistem kontiranja je automataski (preko unapred definisane šeme knjiženja) iz svih ostalih modula. Izveštavanje i unos odlikuju velika brzina i udobnost rada kao i neosetljivost na povećanja kolicine podataka i veličine baze


ROBNO-MATERIJALNO


Predstavlja kompleksan skup funkcionalnosti, tako da ima primenu u gotovo svim sferama poslovanja, od uslužnih delatnosti preko malih trgovina ili maloprodajnih radnji, do veleprodaja, uvoza i izvoza. Svojom koncepcijom se lako uklapa u potrebe klijenata u pogledu evidetniranja kretanja I prometa robe ili novca tj usluga. Personalizacija dozvoljava varijante i elastičnost evidencije za svaku poslovnu priliku.

Oblasti primene robno-materijalnog modula in-formo-a su :

 • Trgovina (mp, vp, komisioni, knjižare, sistemi), kao i sve samostalne delatnosti (pekare, mesare,mlekare, poslastičarnice)

 • Ugostiteljstvo (caffe,caffe-bar-ovi, restorani, šaltertska prodaja hrane, fastfood-ovi, za ugostiteljske objekte bez konobara do lanaca restorana)

 • Usluge (razne kancelarije koje rade naplatu usluga sa ili bez ulaznih računa roba ili troškova)

 • Praćenje proizvodnje (serijska, unikatna, planiranje I kontrola zaliha, efikasnost prodaje i isplativost proizvoda, faze proizvodnje i pregled realizacije radnog naloga tj pregled trenutnog stanja naloga, angažovanje ljudstva, zamene i učinak mašine ili radnika…). Podržava rad sa više magacina, kao i niz internih dokumenta za manipulaciju robom. Takodje poseduje listu alata za rad sa tim dokumentima u podgledu kopiranja (ulaz u izlaz i obrnuto), prenosa celih ili dela dokumenata, uvoz-izvoz, zaduzenje-razduzenje lokacija(magacina), formiranja jednog dokumenta od niza drugih (u celosti ili po stavkama), kreiranja liste poručivanja(nabavke) na osnovu utroška po magacinu ili zbirno, lako pregrupisanje, izmena cena(sa istorijom)


Kasa (POS)

Modul je napravljen da radi i samostalno-nezavisno kao POS odnosno point of sale, ili kao modul celog sistema. Vizuelno je prilagodjen :

 • Maloprodajnim kasama

 • Ugostiteljstvu

 • Apotekama sa unosom recepata

 • Touch screen kompatibilan


Dosledno prati potrebe trgovaca, apotekara, konobara, servisera i čini rad bržim, intuitivnim i udobnim. Poseduje dosta prečica, "brzih tastera", komunikaciju sa RFZZ-om za provere pri izdavanju recepata, povezanost sa NBS za proveru klijenata kod izdavanja robe preko faktura. Izdvajanje artikala na vizuleno posebni panel (oni koji nemaju barkod) ubrzava pretragu i kucanje računa jer ih trgovac vidi I ne mora da ih trazi po kljucnim recima ili šifri. Sa touch screen prilagođenosti ekrana i koncepta modula postiže se maksimalna brzina pri kucanju stavki računa i samom izdavanju. Upotreba barkod skenera mogućnost greške, kod evidencije izdate robe svodi na minimum, a kompozitni barkod kod rinfuzne-merljive robe (bar kod sa informacijama o količini izmerene robe i šifre artikla) brzinu izdavanja poistovećuje sa bilo kojom komadnom robom u pogledu brzine kucanja na kasi.

Kod izdavanja recepata kontrole i povezanost sa web portalom rfzz-oa apotekarima rad čine pouzdanim i sigurnim. Kontrole su u skladu za propisima fonda za priznavanje recepata.

Ugostiteljski deo modula je jedan od najefikasnijih načina evidencije porudzbine i izdavanja računa na trenutnom tržištu. Pored vizuelnog identiteta objekta i proizvoda tj komadnih artikala, poseduje niz alata i funkcija koji rad konobara, na beleženju čine momentalnim. Mogucnost povezivanja sa prenosivim uređajima ostavljaju više vremena da se posvete gostu. Preglednost poručenog, zahtevanog, kao i gotovih proizvoda koje kuhinja priprema, brzi izveštaji i upozorenja tokom poručivanja povecavaju automnost u radu i smanjuju utrošeno vreme na komunikaciju jer su sve informacije za rad tu. Sistem je tako koncipiran da konobar ima minimalnu verbalnu (ili je u opste nema) komunikaciju bilo sa šankom bilo sa kuhinjom. Ovo pored ubrzavanja rada takodje i podiže nivo opšte bezbednosti na visok nivo.


BLAGAJNA


Je jednostavan modul koji daje :
Nalog za uplatu i nalog za isplatu, kao i dnevnik blagajne. Može da se postavi onoliko blagajni koliko zahteva poslovanje:dinarska, devizna, blagajna bonova. Preko šeme knjiženja direkto se kontira modul finansije. Sistem dozvola i pristupa kontroliše ko pristupa i ko može da formira naloge za uplatu/isplatu.


OBRAČUN ZARADA


Obračun zarada je modul koji omogućava jednostavnu evidenciju kadrova, jednostavan obračun zarada za zaposlene i osnivače, ličnu zaradu preduzetnika, ličnu zaradu preduzetnika iz radnog odnosa, zarada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima kao i ostale naknade zarada – bolovanja, porodiljska bolovanja i drugo.

Obračun zarade se moze vršiti unosom neto zarade, fiksnog dela regresa i naknade za topli obrok ili unosom bruto zarade. Omogućen je i obračun obustava i administrativnih zabrana u procentualnom ili fiksnom iznosu.

Programsko rešenje omogućava prikaz i štampu svih obrazaca za Poresku upravu, PIO fond I Fond zdravstvenog osiguranja (PPP PD, naloge za plaćanje po BOP-u i izvoz u elektronsko plaćanje, isplatne listiće, platne liste, spiskove zaposlenih, potvrde o proseku primanja zaposlenih, potvrda o ostvarenoj zaradi porodilje, NZ-1, OZ-7, OZ-8, OZ-9, OZ-10) kao i direktno učitavanje xml fajla na portal Poreske uprave sto znatno olakšava i ubrzava poslovanje.

Program daje automatsko formiranje M-4, M-4k, M-4/SP , kao i pregled i štampu. Knjizenje i kontiranje je automatski preko zadate šeme knjiženja, kako redovnog obračuna tako i svih drugih obračuna prihoda (OPJ obrasci).

Kopiranje prethodnih obračuna znatno ubrzava rad, posebno kada nema izmena i to kod većeg broja zaposlenih. Kopiranje daje predlog kako ce izgledati obračun, a klijent može da izvrši korekciju tamo gde je došlo do promene.


DELOVODNIK


Programski modul koji pomoću sistema organizovanih elektronskih registratora, kontrolisanog pristupa i dozvola, čuva skenirana dokumenta ili urađena dokumenta u nekom od programskih alata (MS Office, Adobe pdf,razni formati slika). Pruža jednostavnu administraciju nad dokumentima u smislu skladištenja ili prebacivanja po registratorima.

Značajna mu je primena u timovima gde jedan dokument prolazi više poslovnih evidencija kod više radnika, posebno ako su članovi tima u odvojenim kancelarijama, objektima, gradovima. Npr. magacioner dobija ulazni račun po kom prima robu u magacin. Skenira ga u delovodnik, odlaže u registrator fizički, i na dalje po svim poslovnim procesima ide samo kopija tj elektronski zapis istog. Sledeća pozicija je npr evidentiranje u knjigovodstvu gde se beleže ostali podaci (dobavljač, magacin tj lokacija, osnovica, porez….) i zaposleni ne traže fizički taj papir nego ga kroz delovodnik pronađu, izvade sliku i unesu podatke sa njega. Ako poslovno-organizacioni proces zahteva dokument prelazi u npr registrator obradjenih dokumenata i dodeljuje mu nove dozvole za pristup. Posle nekog vremene opet zatreba neka informacija sa njega, u nekoj skroz drugoj poslovnoj jedinici istog subjekta, iz delovodnika je dostupan istog trena.

MAGACINSKO POSLOVANJE


Prati izdvajanje artikala sa unapred pripremljene fakture od strane prodaje ili komercijale. Omogućava pripremu za izdvajanje unapred, odredjuje ko izdvaja, ko transportuje, i sa kog mesta se vrši utovar, bilo da je u pitanju komadna roba ili transportna pakovanja. Omogućava praćenje ekspedicije računa po vozilima, tj vozačima, sa evidentiranjem potpisanih vraćenih računa od strane kupca, čime se postiže kontrola isporuke robe i uspešnosti isporučivanja

Ako se pri izdvajanju robe uoče bilo koja odstupanja automatski se signalizira prodaji ili komercijalisti koji je dao robu na izdvajanje. Faktura, dokle god nije potvrdjena od strane magacionera nije dostupna nikome u sistemu, tek po izdavanju otključava se i spremna je na dalje procesuiranje.

Modul je programska veza izmedju poručivanja i izdvajanja robe, namena mu je povecanje efikasnosti (smanjenje greske i dužine trajanja izdvajanja) rada magacina, kao i uloga u sistematizaciji i standardizaciji manipulativnih procesa. Evidencija podrazumeva učinak magacionera u težini i komadima, pregled razlike izmedju fakturisanog i izdvojenog, izdvojene a neposlate ekspediciji, i šta je poslato a nije vraćeno overeno tj nema povratne informacije o isporuci.


OSNOVNA SREDSTVA


Programski modul koji služi za obračun amortizacija osnovnih sredstava. Podržava sve vrste obračuna koje naše zakonodavstvo i poslovanje podrazumeva. Sredstva su razvrstana po org jedinicama ili pogonima, kancelarijama, amortizacionim grupama i imaju svoju i šifru i inventarski broj. Predvidjene su sve operacije nad sredstvima (amortizacija, popis, prodaja ili otudjenje, isknjiženje, više obračuna tokom godine) sa svim pratećim izveštajima.